Johanna pähkinänkuoressa

Toimin helmikuun 2017 puolivälistä eteenpäin tutkijatohtorina Helsingin yliopistolla. Viime vuodet ovat kuluneet tuntiopettajana eri oppilaitoksissa. Koulutukseltani olen filosofian tohtori (HY, uskontotiede, 2015) sekä yhteiskuntatieteiden maisteri (JYU, sosiologia, 2012). Lisäksi olen suorittanut ammatillisen opettajan pätevyyden (Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2017).Versio 2

Akateemisia kiinnostuksenkohteitani, ja samalla osaamisalueitani, ovat erityisesti islamiin sekä uskonnon ja valtion suhteisiin Euroopassa liittyvät kysymykset, ja yleisemmin uskontososiologiaan liittyvät teemat. Väitöstutkimukseni myötä olen tutkinut ennen muuta Ranskan tilannetta.

Opettaminen/kouluttaminen, tutkimus ja kirjoittaminen ovat lähellä sydäntäni, ja pyrin niin lyhyellä kuin pitemmälläkin tähtäimellä työskentelemään tehtävissä, jotka tavalla tai toisella liittyvät näihin kolmeen.

Näiltä sivuilta löydät tarkempaa tietoa opetuksestani, julkaisuistani, tutkimuksestani sekä ajankohtaisista tapahtumista.

Mainokset