Johanna pähkinänkuoressa

Toimin kevään 2018 akateemisena freelancerina. Se on paras keksimäni nimitys sille, että työkseni opetan Helsingin yliopistolla ja muualla, koordinoin katsomukset.fi-portaalia ja hoidan jonkin verran hallinnollisia tehtäviä, niitäkin yliopistolla. Viime vuodet ovat kuluneet tutkijatohtorin monipuolisissa tehtävissä yliopistolla sekä tuntiopettajana eri oppilaitoksissa.

Versio 2

Akateemisia kiinnostuksenkohteitani, ja samalla osaamisalueitani, ovat erityisesti islamiin sekä uskonnon ja valtion suhteisiin Euroopassa liittyvät kysymykset, ja yleisemmin uskontososiologiaan liittyvät teemat. Väitöstutkimukseni myötä olen tutkinut ennen muuta Ranskan tilannetta.

Syksyllä 2018 alkavan, Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman post doc -tutkimukseni myötä suuntaan katseeni uskontolukutaitoon ja sen edistämiseen Suomessa.

Koulutukseltani olen filosofian tohtori (HY, uskontotiede, 2015) sekä yhteiskuntatieteiden maisteri (JYU, sosiologia, 2012). Lisäksi olen suorittanut ammatillisen opettajan pätevyyden (Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2017).

Opettaminen/kouluttaminen, tutkimus ja kirjoittaminen ovat lähellä sydäntäni, ja pyrin niin lyhyellä kuin pitemmälläkin tähtäimellä työskentelemään tehtävissä, jotka tavalla tai toisella liittyvät näihin kolmeen.

Näiltä sivuilta löydät tarkempaa tietoa opetuksestani, julkaisuistani, tutkimuksestani sekä ajankohtaisista tapahtumista.

Mainokset