Johanna pähkinänkuoressa

Toimin syksyn 2018 alusta alkaen Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa Religion and the Digital World -apulaisprofessorin sijaisena, viranhaltijan siirryttyä toisiin tehtäviin. Työnimikkeenäni on yliopistonlehtori. Jatkan edelleen Katsomukset.fi-verkkoportaalin yhtenä päätoimittajista.

Akateemisia kiinnostuksenkohteitani, ja samalla osaamisalueitani, ovat erityisesti islamiin sekä uskonnon ja valtion suhteisiin Euroopassa liittyvät kysymykset, ja yleisemmin uskontososiologiaan liittyvät teemat. Väitöstutkimukseni myötä olen tutkinut ennen muuta Ranskan tilannetta.

Vuonna 2019 alkavan, Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman post doc -tutkimukseni myötä suuntaan katseeni uskontolukutaitoon ja sen edistämiseen Suomessa. Teema tosin on pyörinyt osana työtehtäviäni jo alkuvuodesta 2017 lähtien, ja julkaisujakin on jo vireillä. Olen myös aktiivisesti mukana Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa kaksivuotisessa Argumenta-hankkeessa Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa.

Koulutukseltani olen filosofian tohtori (HY, uskontotiede, 2015) sekä yhteiskuntatieteiden maisteri (JYU, sosiologia, 2012). Lisäksi olen suorittanut ammatillisen opettajan pätevyyden (Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2017).

 

 

Mainokset