Julkaisut

Monografiat

 • Johanna Konttori 2015: Monsieur, näkemyksemme eivät ole samalta planeetalta! Poliittisen ja yhteiskunnallisen eliitin tulkintoja islamista ja kansallisesta identiteetistä musliminaisten pukeutumisesta käydyissä keskusteluissa 2000-luvun Ranskassa. Uskontotiede 15. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.

Kirjojen luvut / artikkelit (tieteelliset tekstit)

 • Teemu Pauha & Johanna Konttori: ”Finland”. Oliver Scharbrodt et al. (eds.) (tulossa): Yearbook of Muslims in Europe, Volume 10. Leiden: Brill.
 • ”Uskonto, nationalismi ja kansallinen identiteetti”. Kimmo Ketola, Tuomas Martikainen & Teemu Taira (toim.) (tulossa): Uskontososiologia. Turku: Eetos (vertaisarvioitu).
 • ”Islamin näkyvin symboli? Musliminaisten moninaiset huivit.” Alexandra Bergholm & Riku Hämäläinen (toim.) (tulossa): Katse pyhään. Näkökulmia uskonnon aineellisuuteen. Helsinki: Partuuna.
 • Laïcité and the Challenge of Diversity in 21st Century France.” Riku Hämäläinen, Heikki Pesonen & Terhi Utriainen (eds.) 2016: Helsinki Study of Religions. A Reader. Uskontotiede 17. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.
 • ”Monikulttuurisuus, uskonto ja koulu Ranskassa.” Riku Hämäläinen & Heikki Pesonen (toim.) 2015: Kohtaamisia. Kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta. Uskontotiede 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.
 • ”Negotiating Republican Islam. The Conseil français du culte musulman and the Debates on Headscarves and Full Veils.” Journal of Religion in Europe 8:1 (2015) (vertaisarvioitu).
 • ”Musliminaisten pukeutumisen hallintaa 2000-luvun Ranskassa”. Tuomas Martikainen & Marja Tiilikainen (toim.) 2013: Islam, hallinta ja turvallisuus. Turku: Eetos (vertaisarvioitu).

Populaarimmat artikkelit

 • ”Tenniksen ja uskonnon risteymiä.” Uskonnontutkija 6:2 (2017).
 • Kuinkas sitten kävikään!” Suomen Uskontotieteellisen Seuran verkkoantologia teemalla Miten minusta tuli uskontotieteen tohtori?. 18.10.2017.
 • ”Lectio praecursoria. Monsieur, näkemyksemme eivät ole samalta planeetalta!” Uskonnontutkija 1-2/2015.
 • ”Diskursiivisesta vallankäytöstä ranskalaisessa kasvohuntukeskustelussa.” Etsijä 1/2015.
 • ”Voiko ranskalainen verhoutua huiviin?” Teologia.fi 2.10.2012
 • ”Huivi koulussa – painostusta vai ilmaisunvapautta?” Synsygus 04/2007

Kirja-arvostelut & konferenssiraportit

 • ”Moninainen islam.” Joonas Maristo & Andrei Sergejeff (toim.) 2015: Aikamme monta islamia. Uskonnontutkija 1/2017.
 • ”Renata Pepicelli, Islamin huntu & Eva Brems (ed.), The Experiences of Face Veil Wearers in Europe and the Law.” Teologinen Aikakauskirja 2/2015.
 • ”Monien merkitysten huivi”. Renata Pepicelli 2014: Isla­min huntu. Suom. Lena Tal­vio. Uskonnontutkija 2/2014.
 • ”Oppiainerajat ylittävää ajatustenvaihtoa Puolassa – Europe at the Edge of Pluralism –konferenssi”. Uskonnontutkija 2/2013.
 • ”Eurooppalainen paradoksi”. Peter Cumper & Tom Lewis (eds.): Religion, Rights and Secular Society. European Perspectives. Uskonnontutkija 1/2013.
 • Göran Larsson (ed.): Islam in the Nordic and Baltic Countries. Temenos Volume 46 No. 1 (2010).
 • ”Uskonnon ja valtion suhteesta”. Guy Haarscher: Tunnustuksettomuus. Uskonnontutkija 1/07.

Sanastotekstit

Suomennokset

 • Oliver Scharbrodt 2015: Islamin julkista kuvaa muokkaamassa: Irlannin shiialaiset ”maltillisina” muslimeina. Kääntänyt englannista Johanna Konttori. Oikoluku: Heikki Pesonen. Riku Hämäläinen & Heikki Pesonen (toim.): Kohtaamisia. Kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta. Uskontotiede 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.
 • Yafa Shanneik 2015: Kääntyminen ja uskonnollinen habitus: irlantilaiset islamiin kääntyneet ennen kelttiläisen tiikerin kautta. Kääntänyt englannista Johanna Konttori. Oikoluku: Heikki Pesonen. Riku Hämäläinen & Heikki Pesonen (toim.): Kohtaamisia. Kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta. Uskontotiede 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.
 • Jonas Otterbeck 2015: Maskuliinisuus ja islamilainen popmusiikki. Kääntänyt englannista Johanna Konttori. Oikoluku: Heikki Pesonen. Riku Hämäläinen & Heikki Pesonen (toim.): Kohtaamisia. Kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta. Uskontotiede 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.
 • Jenny Berglund 2015: Islamilainen (uskonnon)opetus Ruotsissa. Kääntänyt englannista Johanna Konttori. Oikoluku: Heikki Pesonen. Riku Hämäläinen & Heikki Pesonen (toim.): Kohtaamisia. Kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta. Uskontotiede 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.
 • Samim Akgönül 2011: Onko Euroopassa muslimivähemmistö? Suomentaneet englannin ja ranskan kielistä Selmi Öztop ja Johanna Konttori. Tuomas Martikainen ja Tuula Sakaranaho (toim.): Mitä muslimit tarkoittavat? Keskustelua islamilaisista virtauksista Suomessa ja Euroopassa. Turku: Savukeidas Kustannus.

Tieteellisten julkaisujen viitetiedot ja tiivistelmät

 • Yhteensä 64 tieteellisen artikkelin tai kirjan viitetiedot sekä tiivistelmät. Eurislam-tietokanta.
Mainokset