Tutkimus

Uusi tutkimusprojekti

Syksyllä 2018 aloitan Suomen Kulttuurirahaston apurahan turvin post doc -tutkimuksen liittyen uskontolukutaidon edistämiseen Suomessa. Tästä tulen kertomaan tarkemmin hieman myöhemmin.

Väitöstutkimus

Tarkastelen keväällä 2015 valmistuneessa väitöstutkimuksessani 2000-luvun Ranskassa käytyjä keskusteluita musliminaisten pukeutumisesta kansakunnan ja kansallisen identiteetin näkökulmasta. Työstin tutkimustani paitsi apurahatutkijana niin myös tohtorikoulutettavana professori Tuula Sakaranahon johtamassa Suomen Akatemian tutkimusprojektissa Ylikansallisen islamin hallinta.

Kiinnostuin laïcité-periaatteesta aikanaan Ranskassa asuessani, kun kuulin ensimmäistä kertaa, ettei ranskalaisissa kouluissa katsota suopeasti uskonnollisia tunnusmerkkejä. Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna tämä tuntui erikoiselta, ja uteliaisuuteni heräsi. Laïcité-periaate määrittää uskonnon ja valtion suhdetta Ranskassa. Se on nykyisin tärkeä kansallisen identiteetin osa, mutta tämä asema ei ole muotoutunut ilman kiistoja ja neuvotteluita periaatteen tarpeellisuudesta ja sisällöstä. Viime vuosikymmeninä laïcitésta on puhuttu ennen kaikkea niin kutsutun huivikeskustelun (voivatko muslimitytöt käyttää uskonnollista tunnusmerkkiä, tässä tapauksessa huivia, valtion kouluissa) yhteydessä, mutta se näytteli myös osaa myös tuoreemmassa, kasvohuntujen käyttöä koskevassa julkisessa keskustelussa.

Väitöskirjatutkimuksessani keskityn analysoimaan paitsi päähuiveista niin myös burkan ja niqabin käytöstä 2000-luvulla käytyjä keskusteluita. Minua kiinnostaa erityisesti se, kuinka näissä keskusteluissa luotiin ja ylläpidettiin ranskalaista identiteettiä suhteuttamalla sitä tiettyihin musliminaisten pukeutumistyyleihin, ja islamiin yleensä. Laïcité-periaate on vapauden, veljeyden ja tasa-arvon ohella niitä kansallisen identiteetin merkittäviä osasia, joiden kautta keskusteluissa pohdittiin päähuivien ja kasvot peittävän vaatetuksen soveltumista ranskalaiseen kontekstiin.

Väitöskirjani ja muiden julkaisujeni tiedot löydät täältä.

Osana tutkimustyötäni olen esittänyt paperin seuraavissa tieteellisissä konferensseissa, seminaareissa, workshopeissa ja kesäkouluissa:

 • Seminar: Religion, State, and Islam. 26.2.2015. Paperi: “Religion, Islam and la République”.
 • Religion, Gender & Migration. Religious Studies Day. 20.2.2015. Helsinki. Keynote by Ina Merdjanova, discussant Johanna Konttori.
 • The Governance of Transnational Islam Seminar. 21. – 22.10.2013. Helsingin yliopisto. Paperi: “Governing Muslim Women and Their Clothing in France. A Look at Associations and Individuals Working for Women’s Causes”.
 • Rethinking community. International Society for Sociology of Religion 32nd Conference. 27.-30.6.2013 University of Turku. Paperi: “The various interpretations of laïcité”.
 • Europe at the Edge of Pluralism. Legal Aspects of Diversity in Europe. 13.-14.6.2013 Adam Mickiewicz University, Poznan, Puola. “Paperi: Laïcité and the Challenge of Diversity in 21st Century France”.
 • Seminar: Who is a Muslim? 8.11.2011 Helsingin yliopisto. Paperi: “On Defining French Muslims”.
 • Islam in Europe Workshop. 29.3.2011 Helsingin yliopisto. Paperi: “Headscarf Debates and National Identity in France.”
 • NCSR 2008 – Urban Diversity and Religious Traditions. 13.-15.8.2008 Åbo Akademi. Paperi: “Headscarf Hysteria? A critical reading of the “Debré Report”’
 • Religion and Politics. Ph.D Course. 22.-25.10.2007 University of Copenhagen, Tanska. Paperi: “Religion and the Public Sphere in France”.
 • The Constructions of Us and Them: Discourses on Populism and Nationalism, 7.-8.9.2007 Helsingin yliopisto. Paperi: ”Islam as “Other” in the French Veil Debate”.
 • Suomen Uskontotieteellisen Seuran Tvärminne-seminaari. 17.-18.11.2006. Pyydetty kommenttipuheenvuoro.
 • III ETMU-päivät – Kulttuurit, rajat ja transnationaalisuus. 27.-28.10.2006 Tampereen yliopisto. Paperi: ”Muslimitytöt ja huivit Le Monden sivuilla”.
 • Sosiologipäivät. 24.-25.3.2006 Tampereen yliopisto. Paperi: ”Uskonnon ja valtion suhde keskustelun kohteena Ranskassa”.
 • II Kulttuurintutkimuksen päivät, 8.12.2005 Tampereen yliopisto. Paperi: “Laïcité-periaate ranskalaisuuden yhtenä määrittäjänä”.
 • Europe and Islam – Building Bridges. Europaeum Summer School. 28.8.-3.9.2004 Leiden University, Alankomaat. Paperi: ”Muslims in Finland”.
Mainokset